NEVOA speerpuntenkaartje

NEVOA heeft een kort kaartje in een handig formaat samengesteld, waarin NEVOA haar organisatie en de diensten die zij ter beschikking stelt aan haar leden nader worden toegelicht.

Dit NEVOA-kaartje kunt u opvragen bij het NEVOA secretariaat (info@nevoa.nl).