Algemene voorwaarden

NEVOA heeft ten behoeve van de bij haar aangesloten leden algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden mogen uitsluitend door NEVOA leden worden gehanteerd in hun relatie met cliënten.

Verwijzing naar deze algemene voorwaarden en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan, indien deze integraal van toepassing worden verklaard. Eventuele toevoegingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden dienen te worden opgenomen in de opdrachtbevestiging aan de cliënt.

Algemene Voorwaarden 2018 - nederlands

Algemene Voorwaarden 2018 - engels