Aansprakelijkheidverzekering

NEVOA wil als belangenbehartiger van haar leden producten of diensten aan haar leden kunnen aanbieden, die de praktijkvoering van een bedrijfsjuridisch adviseur kunnen ondersteunen of die voordeel kunnen opleveren. Een van de verplichtingen van een NEVOA lid is dat het risico van beroepsaansprakelijkheid door een adequate verzekering is gedekt.

Het bestuur van NEVOA heeft daarom voor haar leden bij een tweetal verzekeringsmaatschappijen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen gunstige tarieven (waarbij de korting op de premie kan oplopen tot 10%) en voorwaarden bedongen: één bij HDI-Gerling Verzekeringen en één bij Nationale Nederlanden. Van beide maatschappijen staat een voorbeeld offerte op het ledendeel van de website opgenomen. De definitieve premie en voorwaarden zijn uiteraard afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Om te kunnen profiteren van de voordelen die u als NEVOA lid heeft, kunt u een aanvraagformulier opvragen bij:

Van der Velden Assurantie Adviseurs (inzake Nationale Nederlanden)
0180 681 188
info@van-der-velden.nl 

Wuthrich Assurantiën (inzake HDI-Gerling Verzekeringen)
030 2549191