Producten en diensten

NEVOA biedt als beroepsorganisatie actief ondersteuning bij de ontwikkeling van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur, dat wordt uitgeoefend door haar leden.

Daartoe stimuleert zij het vaktechnische aspect van het beroep door aan haar leden de eis van permanente educatie te stellen, en organiseert zij ten behoeve van haar leden opleidingen.

Verder biedt zij haar leden een sterk netwerk van bedrijfsjuridisch adviseurs werkzaam in hetzelfde juridische veld, die laagdrempelig en collegiaal met elkaar kunnen sparren over juridische onderwerpen, maar ook kortingen op verzekeringen voor haar leden.

Tenslotte zet NEVOA zich in voor de positie van de bedrijfsjuridisch adviseur in het gehele juridisch speelveld, naast de advocaat, de notaris en de rechterlijke macht.