Commissie Vaktechniek

Het vaktechnisch overleg binnen NEVOA wordt tweeledig gestructureerd, te weten via de Commissie Vaktechniek en via het regionaal vaktechnisch overleg.
 

Aan de Commissie Vaktechniek neemt een select aantal zeer ervaren leden deel, die zich richten op kennisoverdracht aan de leden. De Commissie Vaktechniek kan zich hierbij op afroep laten bijstaan door leden. De Commissie Vaktechniek komt 4-5x per jaar bij elkaar voor overleg. De Commissie Vaktechniek werkt vanuit een jaarplanning, waarin thema's staan opgenomen waaraan in groepen door de leden wordt gewerkt. Thema's kunnen bestaan uit richtsnoeren, model overeenkomsten of beslismodellen op bepaalde onderwerpen. Deze stukken zijn op het ledendeel toegankelijk voor leden van NEVOA.

De volgende leden hebben zitting in de Commissie Vaktechniek:

- Mevrouw mr. C.J. (Claire) Vendel-Mulder

- De heer mr. F.J.P.A. (Johan) van den Branden
- De heer mr. J.E. (Jeroen) Missaar
- Mevrouw mr. S.J. (Savannah) Snellenburg
- Mevrouw mr. M.A.(Mirjam) Berkers
- De heer mr. R.H.J. (Rob) Daatzelaar
- De heer mr. M.P.H.M. (Martin) van Kessel
- De heer mr. S.P.A. (Stefan) Verdonk
- Mevrouw mr. M. (Monique) van der Graaf
- Mevrouw mr. A. (Ankie) Biesheuvel

- De heer J. (Joachim) Eendebak

De missie van de Commissie Vaktechniek is: "Voor de leden, door de leden". Wil je hieraan een bijdrage leveren, laat dit dan weten aan Johan van den Branden (vz cie vaktechniek).

 

Data vergaderingen Commissie Vaktechniek 2019:
- 22 januari;
- 12 maart (telefonisch);

- 21 mei;

- 17 september (telefonisch)

- 12 november.
Voorzitter: Johan van den Branden, johan.van.den.branden@abab.nl