Bestuur

NEVOA wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf leden.

 

 NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 1033

mr. P. (Peter) van Alten, voorzitter

Peter studeerde Nederlands Recht (bedrijfsrechtelijke afstudeervariant met sociaal recht als keuzevak) en Notarieel Recht in Leiden. Hij is in 1996 cum laude afgestudeerd op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij een vast auteur van arbeidsrechtelijke artikelen en blogs in een landelijk vakblad en is hij lid van een klachtencommissie in de gezondheidszorg. Ook is hij mediator. In de loop der jaren heeft Peter van Alten ook kennis en ervaring opgedaan op zowel het Onderwijsrecht als het Ambtenarenrecht. Hij geeft verder trainingen en opleidingen aan ondernemers en brancheverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht.

E info@vanaltenjuridischadvies.nl

NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 0996 

mr. E. (Erik) Schäfer, penningmeester

Erik (1957) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na korte tijd in loondienst werkzaam geweest te zijn, is hij in 1990 als bedrijfsjuridisch adviseur voor zichzelf gestart. In 1997 maakte hij de overstap naar Londen & Van Holland Registeraccountants Belastingadviseurs en Bedrijfsjuristen. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij de klanten in het midden- en kleinbedrijf op het terrein van het ondernemingsrecht en contractenrecht. Daarnaast neemt hij voor Alex van Groningen Corporate & Finance Training het juridische deel van de cursus Informal Investor voor zijn rekening.

E  e.schafer@londenholland.nl

Yvette Van Gemerden 

Yvette van Gemerden

mr. Y. (Yvette) van Gemerden, bestuurslid

Yvette (1966) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is van 1995 tot 2014 advocaat geweest, ondermeer bij De Brauw Blackstone Westbroek en DLA Piper. Vanaf 2014 is Yvette werkzaam bij PwC Legal Services als partner arbeidsrecht. Zij is tevens Certified Pension Lawyer. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeidsrecht (in de meest brede zin des woords), pensioenrecht en data protection.

E yvette.van.gemerden@nl.pwc.com

NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 0985

mr. F.J.P.A. (Johan) van den Branden LLM, bestuurslid

Johan van de Branden, 45 jaar, woonachtig in Breda. Afgestudeerd in notarieel en fiscaal recht. Ruim 20 jaar ervaring als jurist, met een focus op de ondernemer en de onderneming. Begonnen als kandidaat-notaris in 1998, In 2006  tot notaris benoemd. Vanaf 2008 tot en met 2010 kandidaat-notaris en belast met de opzet van een sectie ondernemingsrecht binnen een nieuw ontstane (notaris)maatschap.

Vanaf 2011 tot 2015 werkzaam geweest bij Deloitte als fiscalist, met een focus op de (vermogende) DGA. Vanaf 2015 Senior Legal Counsel bij ABAB.

Specialisaties: herstructurering, fusie, splitsing, aandeelhoudersverhoudingen en SLA’s.

 

 NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 0967

mr. B.C. (Ben) Schoenmaker, bestuurslid

Ben Schoenmaker, 57 jaar, getrouwd, 2 kinderen. Na afronding studie NL recht in Leiden (1984) ca 7 jaar gewerkt als bedrijfsjurist bij de Bloemenveiling in Aalsmeer.

In 1991 gestart als ondernemingsrecht adviseur en vanaf 1993 lid van NEVOA. Ons kantoor is gevestigd in Aalsmeer.

Vanaf 1997 ben ik ook werkzaam als mediator.

Bij de NEVOA kom ik soms in beeld bij: congressen/seminars, juridische kring, vaktechnisch overleg, intervisiegroep mediators en de kascommissie.

NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 1017 

A.M. (Anne Marie) Ritter, secretariaat NEVOA

E  info@nevoa.nl