Bestuur

NEVOA wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit zes leden.
Bestuursleden
Jeroenmissaar Aangepast 2
mr. J.E. (Jeroen) Missaar, voorzitter
Jeroen Missaar (1967) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, bedrijfsjuridische afstudeerrichting. Na werkzaam te zijn geweest bij Trenité Van Doorne (nu: Simmons & Simmons) en Mazars Paardekooper & Hoffman, sectie ondernemingsrecht, was hij vanaf 1996 tot en met maart 2018 werkzaam als bedrijfsjuridisch adviseur bij Zenco Corporate Services B.V. te Rotterdam. Hij stond daarbij zowel buitenlandse multinationals als het Nederlandse kleinbedrijf bij op juridisch en trust gebied.

Sinds begin april 2018 is hij zijn eigen juridisch advieskantoor begonnen onder de naam Scales Legal B.V. Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, privacy (AVG) en intellectuele eigendom.

E jem@scaleslegal.nl
 


Nevoa Vel 7109
mr. J. (Jan) van Ederen, bestuurslid
Bestuurslid Jan van Ederen (1962) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1996 is hij werkzaam bij Grant Thornton Accountants en Adviseurs BV waar hij zich als bedrijfsjuridisch adviseur / partner onder meer bezighoudt met bedrijfsjuridische advisering van nationaal en internationaal opererende organisaties.
E jan.van.ederen@nl.gt.com

Nevoa Vel 7096
mr. E. (Erik) Schäfer, penningmeester
Erik (1957) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na korte tijd in loondienst werkzaam geweest te zijn, is hij in 1990 als bedrijfsjuridisch adviseur voor zichzelf gestart. In 1997 maakte hij de overstap naar Londen & Van Holland Registeraccountants Belastingadviseurs en Bedrijfsjuristen. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij de klanten in het midden- en kleinbedrijf op het terrein van het ondernemingsrecht en contractenrecht. Daarnaast neemt hij voor Alex van Groningen Corporate & Finance Training het juridische deel van de cursus Informal Investor voor zijn rekening.
E  e.schafer@londenholland.nl

Yvette Van Gemerden
mr. Y. (Yvette) van Gemerden, bestuurslid
Yvette (1966) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is van 1995 tot 2014 advocaat geweest, ondermeer bij De Brauw Blackstone Westbroek en DLA Piper. Vanaf 2014 is Yvette werkzaam bij PwC Legal Services als partner arbeidsrecht. Zij is tevens Certified Pension Lawyer. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeidsrecht (in de meest brede zin des woords), pensioenrecht en data protection.
E yvette.van.gemerden@nl.pwc.com

Peter Van Alten

mr. P. (Peter) van Alten, bestuurslid

Peter studeerde Nederlands Recht (bedrijfsrechtelijke afstudeervariant met sociaal recht als keuzevak) en Notarieel Recht in Leiden. Hij is in 1996 cum laude afgestudeerd op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij een vast auteur van arbeidsrechtelijke artikelen en blogs in een landelijk vakblad en is hij lid van een klachtencommissie in de gezondheidszorg. Ook is hij mediator. In de loop der jaren heeft Peter van Alten ook kennis en ervaring opgedaan op zowel het Onderwijsrecht als het Ambtenarenrecht. Hij geeft verder trainingen en opleidingen aan ondernemers en brancheverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht.

E info@vanaltenjuridischadvies.nl


A.M. (Anne Marie) Ritter en E. (Ellena) Anastassiadis, secretariaat NEVOA
E  info@nevoa.nl