Bestuur

NEVOA wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf leden.

 

 NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 1033

mr. P. (Peter) van Alten, voorzitter

Peter studeerde Nederlands Recht (bedrijfsrechtelijke afstudeervariant met sociaal recht als keuzevak) en Notarieel Recht in Leiden. Hij is in 1996 cum laude afgestudeerd op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij een vast auteur van arbeidsrechtelijke artikelen en blogs in een landelijk vakblad en is hij lid van een klachtencommissie in de gezondheidszorg. Ook is hij mediator. In de loop der jaren heeft Peter van Alten ook kennis en ervaring opgedaan op zowel het Onderwijsrecht als het Ambtenarenrecht. Hij geeft verder trainingen en opleidingen aan ondernemers en brancheverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht.

E info@vanaltenjuridischadvies.nl

NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 0996 

mr. E. (Erik) Schäfer, penningmeester

Erik (1957) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na korte tijd in loondienst werkzaam geweest te zijn, is hij in 1990 als bedrijfsjuridisch adviseur voor zichzelf gestart. In 1997 maakte hij de overstap naar Londen & Van Holland Registeraccountants Belastingadviseurs en Bedrijfsjuristen. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij de klanten in het midden- en kleinbedrijf op het terrein van het ondernemingsrecht en contractenrecht. Daarnaast neemt hij voor Alex van Groningen Corporate & Finance Training het juridische deel van de cursus Informal Investor voor zijn rekening.

E  e.schafer@londenholland.nl

Yvette Van Gemerden 

Yvette van Gemerden

mr. Y. (Yvette) van Gemerden, bestuurslid

Yvette (1966) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is van 1995 tot 2014 advocaat geweest, ondermeer bij De Brauw Blackstone Westbroek en DLA Piper. Vanaf 2014 is Yvette werkzaam bij PwC Legal Services als partner arbeidsrecht. Zij is tevens Certified Pension Lawyer. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeidsrecht (in de meest brede zin des woords), pensioenrecht en data protection.

E yvette.van.gemerden@nl.pwc.com

NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 0985

mr. F.J.P.A. (Johan) van den Branden LLM, bestuurslid

Johan van de Branden, 45 jaar, woonachtig in Breda. Afgestudeerd in notarieel en fiscaal recht. Ruim 20 jaar ervaring als jurist, met een focus op de ondernemer en de onderneming. Begonnen als kandidaat-notaris in 1998, In 2006  tot notaris benoemd. Vanaf 2008 tot en met 2010 kandidaat-notaris en belast met de opzet van een sectie ondernemingsrecht binnen een nieuw ontstane (notaris)maatschap.

Vanaf 2011 tot 2015 werkzaam geweest bij Deloitte als fiscalist, met een focus op de (vermogende) DGA. Vanaf 2015 Senior Legal Counsel bij ABAB.

Specialisaties: herstructurering, fusie, splitsing, aandeelhoudersverhoudingen en SLA’s.

 

 NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 0967

mr. B.C. (Ben) Schoenmaker, bestuurslid

Ben Schoenmaker (1960) studeerde in 1984 af aan de Universiteit van Leiden. Hij staat te boek als generalist, met ervaring op verschillende terreinen. Die deed Ben onder meer op in de zeven jaar die hij werkzaam was als bedrijfsjurist op de Aalsmeerse Bloemenveiling. Als extern bedrijfsjuridisch adviseur, vanaf medio 1991, heeft hij zich verder bekwaamd op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, ICT-recht en juridische vraagstukken met overheden. Sinds 1997 treedt Ben ook op als mediator.

 

NEVOA Portretten Bestuur LD Lr 20180628 1017 

A.M. (Anne Marie) Ritter, secretariaat NEVOA

E  info@nevoa.nl