Regionaal vaktechnisch overleg

Het vaktechnisch overleg binnen NEVOA wordt tweeledig gestructureerd, te weten via de Commissie Vaktechniek en via het regionaal vaktechnisch overleg.

Aan het regionale vaktechnische overleg kunnen alle leden na inschrijving deelnemen. Een ieder die niet binnen kantoorverband vaktechnisch overleg pleegt is beoogd deelnemer. Binnen elk regionale vaktechnische overleg is een afgevaardigde uit de Commissie Vaktechniek, die de voorzittersrol op zich neemt. Tijdens het regionale overleg zullen door de deelnemers belangrijke actualiteiten uit de jurisprudentie en literatuur worden besproken op het gebied van vennootschapsrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Ook kunnen door de deelnemers praktijkgevallen worden ingebracht. Van de deelnemers wordt een gedegen voorbereiding door bestudering van de vakliteratuur verwacht en uiteraard de aanwezigheid bij de bijeenkomsten. Om de administratieve druk zo laag mogelijk te leggen wordt van het overleg geen verslag opgemaakt; ieder kan voor zich noteren wat voor hem of haar van belang is. Zo nodig kan er contact zijn met de andere regionale overlegorganen of met de vaktechnische commissie. De vaktechnische commissie laat zich mede voeden door de uitkomsten van het regionale vaktechnisch overleg.

Regio's
Het regionale vaktechnisch overleg is verdeeld over vier regio’s: Amsterdam, Midden, Zuid en Noord. De frequentie ligt op één overleg per kwartaal. De gewenste omvang van het overlegorgaan is 10 tot (maximaal) 15 deelnemers.

Data bijeenkomsten Regionaal Vaktechnisch Overleg 2017
Regio Amsterdam
20 maart 2017;
8 mei 2017;
4 september 2017;
6 november 2017;
Tijdstip: 16.00 - 18.00 uur
Regiovoorzitter: Tessa Viragh, tessa.viragh@nl.gt.com

Regio Zuid
15 februari 2017;
10 mei 2017;
30 augustus 2017;
22 november 2017;
Tijdstip: 16.00 - 18.00 uur
Regiovoorzitter: Mirjam Berkers, m.berkers@areohelmond.nl  

Regio Midden
18 april 2017;
5 juli 2017;
12 oktober 2017;
11 december 2017;
Tijdstip: 15.30 - 17.30 uur
Regiovoorzitter: Claire Vendel, claire@vendeladvies.nl 

Regio Noord
12 juni 2017;
11 september 2017;
13 november 2017;
Tijdstip: 14.00 - 17.00 uur
Regiovoorzitter: Simone Scheper, s.scheper@profinis.nl

Kosten
Deelname is gratis, ervan uitgaande dat het overleg zoveel mogelijk bij toerbeurt op de kantoren van de deelnemers wordt georganiseerd. Mocht het nodig zijn om in een later stadium gemaakte kosten door te belasten aan de deelnemers, kan de deelname kosteloos worden beëindigd.

Inschrijven  
Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden via secretariaat van NEVOA.
Download het inschrijfformulier.

Bij eventuele vragen en suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat van NEVOA, info@nevoa.nl.