Juridische kringen

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Er is ook gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden gehouden in samenwerking met NEVOA, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

- U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
- U verdient 8 (NEVOA) of 12 (RA-AA-RB) PE-punten per jaar;
- U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof.

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2018-2019 (voor vier bijeenkomsten) € 633,- oftewel € 158,- per bijeenkomst. Er zijn Juridische kringen in Houten (locatie Hotel Houten), Zwolle (Hotel Mercure Zwolle), Eindhoven (Novotel Eindhoven) en Rotterdam (Novotel Rotterdam Brainpark).

Klik hier voor het programma 2018-2019.


Meer informatie? Neem contact op met SRA-Vaktechniek (030 656 60 60/kringen@sra.nl).