Intervisiegroep Mediation

Op 27 januari 2014 vond in Nieuwegein de eerste intervisie bijeenkomst plaats van NEVOA Mediators.

Aan de bijeenkomst namen deel Elske Zonderland, Ben Schoenmaker, Stefan Verdonck en Claire Vendel. Antoon Huigens en Hein de Jong moesten helaas verstek laten gaan. Tijdens de bijeenkomst werd via de zgn. 5 stappen methode een casus van een van de mediators besproken. Het doel van deze intervisie was het verbeteren van de vaardigheden en het van elkaar leren d.m.v. kennisoverdracht. Intervisie is tenminste drie maal per jaar verplicht voor mediators die staan ingeschreven bij het NMI.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 15 februari 2016, 13 juni 2016 en 12 september 2016, telkens van 10:00 tot 12:00 uur in Nieuwegein.

De bijeenkomsten worden georganiseerd en geleid door Ben Schoenmaker, die naast zijn juridische adviespraktijk jarenlange ervaring heeft als mediator. NEVOA leden die ook mediator zijn kunnen zich bij hem aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomsten b.schoenmaker@schoenmakeradvies.com