Intervisiegroep Mediation

Sinds  januari 2014 vinden er 3 x per jaar in Nieuwegein van 10.00-12.00 uur intervisie-bijeenkomsten plaats van NEVOA leden, die als mediator geregistreerd staan bij het MfN.

Aan de bijeenkomsten nemen deel Sanne de Kleijne, Lena Sukhoviy, Claire Vendel, Elske Zonderland, Ben Schoenmaker en Stefan Verdonck. Tijdens de bijeenkomsten worden via verschillende intervisiemethoden casussen en vragen van een van de mediators besproken. Het doel van deze intervisie is het verbeteren van de vaardigheden en het van elkaar leren d.m.v. kennisoverdracht. Intervisie is tenminste drie maal per jaar verplicht voor mediators die staan ingeschreven bij het Mfn.

De bijeenkomsten worden georganiseerd en geleid door Ben Schoenmaker. NEVOA leden die ook mediator zijn kunnen zich bij hem aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomsten bij b.schoenmaker@schoenmakeradvies.com