Erkende opleidingsinsituten

Een aantal opleidingsinstituten zijn erkend door NEVOA. Erkende opleidingsinstituten mogen NEVOA PE punten toekennen aan hun opleidingsaanbod, waaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ook PE punten zijn toegekend. NEVOA kent na erkenning van een opleidingsinstituut, hetzelfde aantal punten toe als de NOvA. Het opleidingsinstituut communiceert dit via het NEVOA PE punten logo. 

Om voor erkenning in aanmerking te komen, kan een opleidingsinstituut contact opnemen met het secretariaat van NEVOA. De erkenning en de mogelijkheid om gebruik te maken van het NEVOA PE punten logo, wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Alle erkende opleidingsinstituten bieden een ledenvoordeel aan. Om gebruik te maken van het ledenvoordeel kunt u kijken op de pagina NEVOA Ledenvoordeel.

Het cursusaanbod van de erkende opleidingsinstituten vindt u hieronder:

SRA;
SRA organiseert actuele bijeenkomsten van hoge kwaliteit. De docenten zijn specialist op hun vakgebied en beschikken over praktische ervaring. SRA maakt in de bijeenkomsten veel gebruik van herkenbare cases. Om uw signaleringsfunctie te ondersteunen biedt SRA diverse juridische adviescursussen aan. Helemaal toegespitst op uw praktijk.

NEVOA organiseert in samenwerking met SRA op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Er is ook gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

Opleidingsaanbod
Het volledige juridische opleidingsaanbod van SRA kunt u vinden via www.sra.nl.
Het volledige aanbod van de juridische kringen kunt u vinden via www.nevoa.nl/juridischekringen.

- Boom juridische opleidingen;
Boom juridisch opleidingen verzorg online juridische videocursussen welke 24/7 beschikbaar zijn en bieden een brede invulling aan uw kennisbehoefte. Er wordt gewerkt met docenten uit de praktijk en de wetenschap, uit zowel de advocatuur, het wetenschappelijk onderwijs én de rechterlijke macht en uitvoeringsorganen. Alle cursussen zijn voorzien van PO/PE-punten.

Bekijk het cursusaanbod via www.boomjuridischopleidingen.nl


- TK Academy;
TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. TK Academy is een officieel erkend opleidingsinstituut door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).
Externen, zoals bedrijfsjuristen, registeraccountants en makelaars, kunnen bij TK Academy terecht.

Opleidingsaanbod
Het volledige opleidingsaanbod van TK Academy kunt u vinden op www.tk.nl.

- Eggens Instituut: Universiteit van Amsterdam
Het Eggens Instituut biedt juridische nascholing, verdiepende en actuele praktijkgerichte cursussen op verschillende rechtsgebieden.

Opleidingsaanbod
Het volledige opleidingsaanbod van het Eggens Instituut kunt u vinden op www.eggens.uva.nl. Tevens is het volledige cursusoverzicht hier te vinden.

- PO-Online (E-WISE Nederland bv)
PO-Online biedt online cursussen voor bedrijfsjuristen en advocaten. 

Met PO-Online heeft u altijd en overal online toegang tot een ruim, actueel en praktijkgericht cursusaanbod. U kunt op maat uw vakbekwaamheid onderhouden door uw eigen keuze te maken uit het uitgebreide pakket. Afhankelijk van uw pakketkeuze kunt u tot 20 PO-punten per jaar behalen.

U kunt de cursussen volgen waar en wanneer het u uitkomt: thuis, op het werk of onderweg, op uw eigen PC, laptop of tablet.

De adviesraad van PO-Online bestaat uit gerenommeerde professionals uit de juridische praktijk en wetenschap. De redactieraad staat garant voor kwaliteit en aansluiting bij de praktijk. PO-Online is onderdeel van E-WISE dat de permanente opleiding verzorgt van al meer dan 15.000 professionals.

Opleidingsaanbod
Bekijk het volledige cursusaanbod op www.po-online.nl/advocaat/cursusoverzicht.
U kunt ook een proefcursus aanvragen via www.po-online.nl/advocaat/gratis-cursus.

Voor meer informatie:
www.po-online.nl
info@po-online.nl
030 2644100

Kerckebosch Uitgeverij | Studiecentrum
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch is een in 1983 opgericht middelgroot bedrijf. Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch levert via een breed productenscala vakgerichte Business-to-Business informatie aan professionals binnen verschillende vakgebieden:
• Arbo, Veiligheid en VCA
• Juridisch (CEDEO Advocatuur erkend) en Financieel
• Management en Organisatie
• Politie en Justitie
• Zorg en Welzijn

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch streeft naar producten en diensten die voldoen aan de eisen van permanente educatie, innovatie en actualiteit van wet- en regelgeving en wil een toonaangevend bedrijf zijn dat wordt gewaardeerd vanwege zijn kwaliteitsproducten en betrokkenheid bij degenen met wie en voor wie producten worden ontwikkeld en verspreid.

Het productenscala is breed: boeken (achtergrondinformatie, praktijkboeken, opleidingsboeken), software, online-producten (websites), trainingen, studiedagen en congressen.

Opleidingsaanbod
Het volledige opleidingsaanbod van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch kunt u vinden via www.kerckebosch.nl.

- Merlijn Groep
Merlijn Groep heeft haar basis in de advocatuur en heeft zich ontwikkeld tot de multidisciplinaire organiatie van nu, waarin in feite alles draait om professionele communicatie en conflicthantering zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. Bij alle activiteiten gaat Merlijn Groep uit van de kracht en de creativiteit, zichtbaar of nog sluimerend, die bij haar klanten aanwezig is. Merlijn Groep helpt haar klanten de specifieke aspecten van hun eigen kracht te ontdekken, ontwikkelen en te leren toepassen voor zichzelf en hun organisatie. Merlijn Groep verzorgt al bijna 25 jaar in grote aantallen diverse trainingen voor overheden. Zowel waterschappen, gemeentes, provincies als ministeries zijn haar klanten. Kort na de oprichting van Merlijn Groep waren dat vooral juridische vaardigheidstrainingen zoals pleiten voor rechterlijke instanties, processtukken voor rechterlijke instanties. Merlijn heeft zo bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van duizenden medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, zowel in de primaire als in de bezwaarfase. Inmiddels is het trainingsaanbod onder andere uitgebreid met trainingen en verdiepingstrainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, onderhandelen, mediation, coaching en zeggenschap. 

Er is binnen het aanbod van Merlijn Groep een groot aantal trainingen en cursussen die geschikt zijn voor bedrijfsjuristen. Het gaat om het volgende aanbod:
Juridische vaardigheden
- Procederen voor rechterlijke instanties
- Pleiten voor rechterlijke instanties
- Voorkomen van procedures (incompany)

Mediationopleiding
- Mediationopleiding

Advocatuur
- Workshop Inzicht in alternatieve conflictoplossingsmethodes
- Compareren
- Women only, onderhandelen alleen voor vrouwen
- Presenteren met impact (individueel)
- Juridische actualiteitencursus

Opleidingsaanbod
Het volledige opleidingsaanbod van Merlijn Groep kunt u vinden via www.merlijngroep.nl.

Domus Editoria
Domus Editoria is uitgever van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Dit nascholingstijdschrift combineert financiële, juridische en fiscale artikelen die alle gericht zijn op vraagstukken rond de bedrijfsoverdracht. Niet alleen de inhoud is een unieke combinatie toegespitst op uw vakgebied, ook het concept waarbij u online kennistoetsen kunt maken na het bestuderen van de artikelen en zo PE-punten kunt vergaren is uniek. De PE-punten zijn geaccrediteerd door NEVOA.

Accreditatie en geldigheidstermijn kennistoetsen
Er verschijnen jaarlijks 4 edities van het PE-Tijdschrift, die elk 4 PE-punten opleveren. U leest hier hoe de toetsing en accreditatie in hun werk gaan voor NEVOA.
Let op:
- De kennistoetsen zijn één kalenderjaar geldig. U dient uw toetsen dus uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar te hebben afgerond, om in aanmerking te komen voor de PE-punten. U krijgt uiteraard tijdig een herinnering.
- Het betreft een individueel, naamsgebonden nascholingsabonnement.

Wat biedt het PE-Tijdschrift nog meer?
Naast de multidisciplinaire opleidingsartikelen biedt elke editie onder meer:
- een prikkelende column van een opinieleider;
- een interview met een ondernemer of adviseur die zijn ervaring deelt over een afgeronde bedrijfsopvolging;
- kwartaaloverzichten rechtspraak, wetgeving en vakliteratuur over bedrijfsopvolging;
- dagelijks actueel nieuws over bedrijfsopvolging op de website van het tijdschrift.
Tevens krijgt u als abonnee gratis toegang tot het online archief van alle verschenen nummers.

De Blauwvinger Academie
De Blauwvinger Academie geeft cursussen aan advocaten en andere professionals die ondernemers bijstaan. Bijvoorbeeld de ondernemer in echtscheiding, de ondernemer in arbeidszaken of de ondernemer bij bedrijfsovernames. Alle cursussen van De Blauwvinger Academie hebben een (post)academisch niveau. De docenten van De Blauwvinger Academie hebben ieder vanuit hun eigen expertise veel ervaring met het bijstaan van ondernemers. Ook hebben ze veel ervaring met het geven van cursussen.

Opleidingsaanbod
Het volledige opleidingsaanbod van De Blauwvinger Academie kunt u vinden via http://www.blauwvingeracademie.nl/cursus-aanbod/.