Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

Bij aanvang van het lidmaatschap geeft de Commissie van Beoordeling aan nieuwe leden als dan niet het advies om de beroepsopleiding bedrijfsjuristen te volgen (SBB advies). Dit advies wordt gegeven als het lid minder dan drie jaar relevante praktijkervaring heeft opgedaan.

De beroepsopleiding bedrijfsjuristen is de bedrijfsjuridische opleiding voor bedrijfsjuristen in de beginfase van hun loopbaan en beoogt kennis te verdiepen binnen het scala van de relevante rechtsgebieden. Daarnaast wordt tijdens de gehele beroepsopleiding veel aandacht besteed aan het aanleren van praktische vaardigheden: onderhandelen, snel en bondig adviseren, schrijven van notities en memoranda.

De beroepsopleiding bedrijfsjuristen beslaat ongeveer tien maanden en wordt afgesloten met een mondeling examen.

De beroepsopleiding bedrijfsjuristen wordt verzorgd door de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB). De SBB is een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg.

NEVOA heeft ten behoeve van haar leden per opleidingsronde een vijftal vaste plaatsen beschikbaar, die kunnen ingevuld door leden die van de Commissie van Beoordeling een SBB advies hebben ontvangen. De plaatsen staan ook open voor leden die geen SBB advies hebben, maar die met het oog op hun permanente educatie de opleiding willen volgen.

De vaste plaatsen worden vergeven op volgorde van aanmelding bij het secretariaat van NEVOA. De eerstvolgende leergang start in maart 2016, maar deze is inmiddels al volgeboekt.