Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan door een lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 7b van de Statuten worden opgezegd door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het Bestuur. De opzegging dient te worden gedaan vóór afloop van het verenigingsjaar en tegen het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Na opzegging ontvangt het lid een bevestiging van het secretariaat van de opzegging en de datum waartegen het lidmaatschap eindigt. De contributie blijft voor het gehele verenigingsjaar (waarin is opgezegd) verschuldigd.

In artikel 7 van de Statuten staat de volledige regeling over het einde van het lidmaatschap en de overige wijzen waarop het lidmaatschap kan eindigen opgenomen. De statuten zijn op deze website te vinden onder de tab Vereniging.